Weer aan de slag

We zijn weer begonnen !
Deze keer wordt het blijspel "Bi'j de dokter" ingestudeerd. Een blijspel in 3 bedrijven, geschreven door Evelien Evers.

Er is een nieuwe arts in de praktijk van dokter Zijlsma, en ieder denkt er het zijne van. Hij is toch geen familie van Mulleman die vroeger in het buitengebied woonde? Wat was daar toch mee? Bijna niemand weet iets. Wie wel wat weet, zegt niets. Het is dan ook een en al roddel en achterklap in de wachtkamer.

Noteer alvast in uw agenda:
Vrijdagavond 24 november 2023
Zaterdagavond 25 november 2023
Zondagmiddag 26 november 2023

Ga terug